Teamontwikkeling

Om tot een goed resultaat te komen moeten we vaak met elkaar samenwerken in groepen / teams. We weten dat plezierig met elkaar werken tot de mooiste uitkomsten leidt. In zo’n krachtenveld zijn veel processen en dynamiek werkzaam. De meervoudigheid van de relaties maakt een team wel gevoeliger voor ruis, onbegrip en miscommunicatie. Human Connection beschikt over de collega’s en mogelijkheden om dit aan te pakken.

De effectiviteit van een team hangt sterk samen met mate van duidelijkheid en overeenstemming over doelen, taken , rollen en onderlinge verhoudingen. Er kunnen dus ook verschillende factoren een rol spelen als de groep of het team niet tot optimale resultaten komt. Externe factoren zoals bezuinigingen, reorganisatie, fusie, kunnen voor onrust zorgen. Interne factoren hebben betrekking op bijvoorbeeld horizontale en verticale relaties in het team die niet met elkaar “sporen”. In hoeverre heeft de leidinggevende een aandeel in de dynamiek; of is er sprake van een ‘zondebok’-verschijnsel dat door het team wordt ‘uitgespeeld’, of genegeerd; kluwengedrag kan eveneens bijdragen aan suboptimale processen.

Aanpakken of doormodderen?

Teams hebben over het algemeen voldoende veerkracht en gezonde mechanismen om verwarring, stagnatie, en ontregeling zelf op te lossen. Maar blijven frustraties hardnekkig bestaan dan kunnen wij als teamdeskundigen / teamcoaches / procesbegeleiders helpen om constructief het vertrouwen en oplossend vermogen te versterken.

We maken gebruik van diverse middelen en interventies: bijvoorbeeld een simpele teamvragenlijst kan vaak al veel inzicht geven in waar de knelpunten liggen: is er voldoende vertrouwen, worden ergernissen en interne conflicten tijdig aangegaan, is er voldoende betrokkenheid en eigenaarschap om tot resultaten te komen.

Het belangrijkste is om een gesprek te voeren op meta-niveau om de onderlinge samenwerking onder de loep te nemen: hoe ervaren de mensen zelf het werken met elkaar, waar zitten de eventuele spanningen en kunnen we open met elkaar bespreken hoe we er in zitten. Eigenlijk vinden we dat in elke functionele groep / team periodiek aandacht besteed moet worden aan deze onderwerpen.

Regelmatige reflectie op de effectiviteit van een team en het prettig samenwerken kan ook plaatsvinden door intervisie en supervisie met de groep. Om deze op structurele en methodische manier te laten plaatsvinden kan het tijdelijk inroepen van een teamcoach wenselijk en noodzakelijk zijn.

Wil je hier meer van weten? Neem contact op met Daan of Liesbeth.

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie