Professionele ontwikkeling door persoonlijke groei: ons traject ‘de Masterclass’

Op het randje van je comfort zone

Hoewel we vaak zien dat mensen zoeken naar vastigheid, is het maar de vraag of dat hen verder brengt. Groeit professionele ontwikkeling op een bedje van ervaring, comfort & begrensde mogelijkheden? Bij Human Connection denken we van niet. Groei, oftewel persoonlijke ontwikkeling, vind je wat ons betreft precies op het randje van je comfort zone. Onze Masterclass helpt jou die randen op een prettige manier op te zoeken. Zodat je optimaal tot professionele bloei komt.

We hebben een uitdagend traject van een jaar ontwikkeld wat we in-company aanbieden. De doelgroep kan verschillen, het traject re-designen we op maat. Belangrijkste is: talentvolle mensen die toe zijn aan een volgende stap en daarbij zichzelf willen uitdagen te groeien. Het kan hierbij gaan om jonge mensen, eind twintig, maar ook dertigers en veertigers komen in dit traject tot hun recht.

Persoonlijke leerdoelen in een collectief traject

Kenmerkend is dat de Masterclass gestoeld is op de persoonlijk leerdoelen van alle deelnemers. Dat is dan ook iets waar al voorafgaand, middels motivatiebrieven, opdrachten en een individuele intake, veel aandacht aan wordt besteed. Iedere deelnemer krijgt op basis van zijn/haar leerdoelen een individuele startopdracht.

Voorbeelden van individuele leerdoelen zijn:

 • Hoe wordt ik (nog) beter in mijn werk
 • Waar liggen mijn volgende carrièrestappen
 • Hoe kom ik beter in mijn vel te zitten
 • Hoe blijf ik mezelf en voeg ik op die manier waarde toe aan de organisatie
 • Hoe creëer en bewaak ik een betere werk / privébalans
 • Effectiever en authentieker communiceren
 • Zelfkennis en mensenkennis ontwikkelen
 • Leidinggeven, beginnen met – en leidinggeven aan bepaalde doelgroepen
 • Vrouwelijk leiderschap
 • Mijn team in beweging krijgen qua prestaties en sfeer/cultuur
 • Invloed uitoefenen in de organisatie
 • Hoe krijg ik meer energie en veerkracht
 • Hoe haal ik meer voldoening uit mijn werk en leven

Het traject kan bestaan uit een afwisseling van collectieve trainingsdagen, begeleide peer coaching, individuele coaching en onderlinge ‘buddy’s’. Er wordt soms gewerkt aan innovatieprojecten in de organisatie. Verbinding leggen met elkaar, anderen en mensen buiten de organisatie is essentieel.

Betrekken van managers

Graag betrekken we ook worden de managers en eventueel een MT / Leadershipteam. Dit doen we bijvoorbeeld via lunch&learn-sessies met als thema’s ‘spotten en stimuleren van talent’, maar ook via driegesprekken tussen begeleider, deelnemer en manager en opdrachten die deelnemers in het traject meekrijgen.

Out of the box learning

Het traject is op sommige punten onverwacht en verrassend. Daar schuilt een belangrijk leerelement in! Niet de geijkte zaaltjes met training over feedbackmodellen. Maar via persoonlijke opdrachten in eigen (werk)leven, video’s, terugkoppeling en kennisuitwisseling op collectieve dagen, zorgen we ervoor dat deelnemers scherp aan de wind blijven varen waar het hun eigen ontwikkeling betreft.

We maken gebruik van een online learning platform, hybride vormen van leren en zijn continu tussendoor bereikbaar om te sparren of bij te sturen waar mogelijk.

Nieuwsgierig geworden maar nog niet helemaal duidelijk wat het voor jou kan betekenen…? Dat is de bedoeling! Mail of bel Marit voor meer informatie.

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie