Leren en ontwikkelen

Leren als ‘logisch’

“Er staat voor dit jaar nog budget open, kunnen jullie een training geven?”- is zo’n beetje de laatste vraag waarvoor we hopen dat we benaderd worden… Hieronder lees je waar we wél in geloven als het gaat om het creëren van een cultuur waarin continu leren als ‘logisch’ wordt gezien.

 

Onze uitgangspunten bij het leren in organisaties

 • Een Leer- en ontwikkelstrategie (L&D-strategie) ontwikkel je niet in de ‘veilige isolatie’ van de HR afdeling, maar dicht op de werkvloer; waar de leerbehoeften zijn en samen met het LT; waar de strategie wordt uitgezet.
 • Aansluitend bij de gewenste organisatiecultuur. Immers: lang niet alle leerinterventies zijn geschikt voor alle omstandigheden.
 • Ontwerpen met de doelgroep, design thinking.
 • Vrijheid én verantwoordelijkheid voor deelnemers:
  • Enerzijds: gepersonaliseerd leren dmv eigen doelen stellen, eigen kennis verwerving, pick&choose de leerinterventies.
  • Anderzijds: we verwachten een proactieve leerhouding, transparantie en kwetsbaarheid, actieve feedback en inbreng.
 • Inbedding in de lijn: support van de top, direct management, peers en leer- en ontwikkelprofessionals
 • Zoveel mogelijk leren in de praktijk, of nauw aansluitend daarbij. Learning in the flow of work en dat supporten met collectieve en peer2peer interventies.
 • Iteratieve uitvoering van het traject: continu reflectie op het effect van de leerinterventies en zoekend naar volgende stap met meeste impact

 

Optimaal leerresultaat

We ontwerpen onze programma’s zodanig dat deelnemers een optimaal leerresultaat behalen. Nieuwe trends, ontwikkelingen en techniek zetten we daarbij in, zodat het effect (nog) groter wordt. We sluiten aan bij de bestaande organisatiecultuur en de richting die de organisatie op wil. We geloven erin dat het nauw betrekken van verschillende stakeholders essentieel is voor het slagen van een goed programma. Daarnaast hangt ook veel af van de begeleider(s). We kijken daarom altijd heel zorgvuldig met onze klanten naar: wie zijn de beste mensen voor deze groep? We zijn daarin transparant en flexibel: ook ons is het aangelegen met veel energie en inspiratie aan te sluiten bij de groep.

 

Blended learning

We practice what we preach: we dagen elkaar uit continu te blijven vernieuwen en ontwikkelen, maar daarbij niet het kind met het badwater weg te gooien. Op een pragmatische manier maken we indien het het beste resultaat voor de klant oplevert, gebruik van:

 

 • Design thinking
 • Micro learning (learning nuggets)
 • Learning in the flow of work
 • Social learning
 • Blended instruments
 • Individuele leervoorkeuren
 • Moocs en ander open source materiaal
 • Monitoring learning progress
 • Breinleren
 • Retention through repetition

 

Leerinfrastructuur

Met de leerinfrastructuur helpen wij klanten van een eenduidige visie op leren te komen naar een praktische aanpak op 3 niveau’s:

 

 • vakmanschap
 • leren in het werk
 • team- en persoonlijke effectiviteit

In samenhang vormen zij de basis voor het continu leren en ontwikkelen in de organisatie.

 

Human Connection helpt organisaties met:

…het ontwerpen, implementeren en monitoren van een Leerinfrastructuur

..het begeleiden vanuit de rol van interim L&O-professonial

…het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s

Sparren hierover? Neem contact op met Annet!

 

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie