HR strategie

Human Connection heeft een eigen HR-management en -adviestak. Meggie van de Bunt, Zilla Uiterwijk en Jojanneke van Goinga maken deel uit van dit specialistische team. Ze hebben een uitgebreid track record in het empoweren van HR zodat zij efficiënt en vernieuwend kunnen bijdragen aan het versterken van organisaties.

Wij zijn een team van:

  • Ervaren HR managers/directeuren die vanuit vernieuwend perspectief uitdagingen kunnen bekijken en oplossen.
  • Tactische en strategische project- en programmamanagers op een en bij een breed scala HR actuele onderwerpen.
  • HR innovators die op basis van een beproefd portfolio vanuit de corebusiness/bedrijfsvoering HR kunnen adviseren en helpen (her)inrichten.

Wij… verkwikken en vitaliseren

…doen wat helpt en nodig is.

…zijn verbindend, vindingrijk en volhardend.

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie