Hoe zit dat? Agile vs Leiderschap

human-connection-agile-vs-leiderschap

Posted by on februari 1, 2017

De Agile principes werken alleen als je duidelijke doelen hebt voor een team. Het team moet weten hoe zij toegevoegde waarde kunnen creëren. Bij hen moet continu het besef en de vraag leven: ‘Waarom bestaan wij als team?’ Dat besef kun je terugleiden naar hele kleine teams. Agile werken gaat uit van kleine, multidisciplinaire teams die in korte cycli samenwerken.

Binnen de principes van Agile werken staan mensen en interactie centraal. In plaats van ‘ieder voor zich’, functioneert een Agile team als één geheel, waarbinnen rollen overlap hebben. De teams zijn autonoom in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat betekent ook dat lijnmanagers van voorheen in een meer coachende en ondersteunende rol terecht komen. Hoe kun je nu als leidinggevende de meeste waarde toevoegen wanneer je de transitie maakt of hebt gemaakt naar autonome teams?

Een andere rol voor de leidinggevende

Dit verschilt natuurlijk per organisatie. Over het algemeen kunnen we stellen dat we graag een leider hebben die vertrouwen weet te geven, medewerkers goed kan coachen in hun ontwikkeling en duidelijke kaders stelt vanuit een heldere visie. Leiderschap dat je kunt ‘voelen’, dat richting geeft. Zodat je tezamen weet waar je als team naar toe gaat. Als leidinggevende heb je dan ook een belangrijke bijdrage aan de wijze waarop je Agile organisatie functioneert. Agile organisaties combineren meesterschap, gezamenlijke focus en verantwoordelijkheid met een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om te innoveren, risico’s te nemen en fouten te maken. Niet te vergeten moet een leidinggevende ook bereid zijn om medewerkers en teams écht autonoom te laten functioneren. De traditionele managersrol komt bij Agile werken te vervallen, maar de leidinggevende speelt tegelijkertijd wel een belangrijke rol in het transformatieproces. Een transformatie naar ‘dienend leiderschap’, oftewel coachen en faciliteren in plaats van opleggen en aansturen.

Deze vorm van leiderschap is echt passé

Wat we niet meer nodig hebben is het type management dat continu wisselt. Vanuit leiderschap committeer je jezelf aan de verandering en als organisatie durf je daar ook voor te kiezen. Leiderschap op verschillende fronten is cruciaal in de transitie; Agile is bovenal een mindset en voegt op termijn past echt waarde toe als je verder kijkt dan de instrumentele toepassing ervan. Geen micro-management meer of op de winkel passen met Excel in de hand; wel vanuit verbinding en visie kaders meegeven aan autonome teams.

Ons advies

Hoe je als leidinggevende kunt bijdragen aan de ontwikkeling van autonome teams ligt bij iedere organisatie anders. Het is altijd maatwerk. Kom daarbij tot de kern: wanneer en hoe voeg je waarde toe? Wijs als leider autonome teams op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor teamoverstijgende activiteiten. In de praktijk staat een autonoom team niet volledig los in de organisatie, maar moet het zich bewust zijn van noodzakelijke en waarde creërende afstemming met andere teams.
Wees reëel in je verwachtingen, want een veranderingsproces kost altijd tijd. Ontwikkel de autonome teams in “stilte”, maar vier de successen. Bepaal vanaf dat succes de volgende stap. Maak het klein en tastbaar voor je mensen. Op basis van het succes wat je behaalt (bijvoorbeeld op houding, gedrag of inhoud) ga je door naar de volgende uitdaging. Stel je mensen in staat om hun individuele kwaliteiten maximaal in te zetten zodat er zoveel mogelijk energie vrijkomt. Van 60% vermogen naar hoger rendement. Dat is niet alleen goed voor de bedrijfsresultaten, maar ook een stuk leuker voor iedereen!

Posted in: Blog

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie