Autonomie, van onmiskenbaar belang

Posted by on november 30, 2016

Autonomie

Dit is Agile werken

Agile betekent letterlijk ‘lenig’, ‘vlug’ of ‘behendig’. Agile is geen werkmethode, maar een manier van denken die organisaties in staat stelt om klantgerichter, wendbaarder en veerkrachtiger te worden. Het begon in de jaren negentig als een nieuwe benadering van softwareontwikkeling die waardecreatie en proactiviteit centraal stelt. Inmiddels is Agile al lang niet meer alleen voor softwareontwikkelaars.

Behendig en lenig. Dat zijn de letterlijke vertalingen van Agile. Het team dat werkt volgens een Agile aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden werkenderwijs veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. Lenig toch? Jazeker, maar verlies het belang van autonomie zeker niet uit het oog.

Autonomie bij teams

Hoe kun je teams nu in hun kracht krijgen, zodat ze de meeste toegevoegde waarde kunnen creëren voor het hogere doel van je organisatie? Teams organiseren hun werk zelf en bepalen vanuit hun gezamenlijke expertise hoe ze doelen realiseren. Er zijn daarbij drie pijlers nodig om teams te kunnen laten excelleren in hun werk:

    1. Mastery: het verlangen en de motivatie om zichzelf continu te verbeteren en van anderen te leren;
    2. Purpose: de behoefte om te werken aan betekenisvolle doelen waarmee ze echt een verschil kunnen maken;
    3. Autonomy: de mogelijkheid om zelf te beslissen hoe je je werk wilt uitvoeren en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen.

Mastery en Purpose zijn belangrijke pijlers. Echter, we zien vaak dat men zich verkijkt op de derde pijler: het ontwikkelen van autonomie. Want hoe ontwikkel je nu écht autonome teams die zich in complexe organisaties kunnen blijven ontwikkelen, die staande blijven en niet hun autonomie verliezen? Voor het ontwikkelen van autonomie heb je namelijk een lange adem nodig. Hoe blijf je nu in die ontwikkelcurve?

Blijf scherp en alert!

Ons advies luidt: neem de tijd om autonomie binnen de teams te laten ontwikkelen.
Stimuleer je teams in hun bewustwording van het belang van autonomie. En help ze om hun autonomie te ontdekken: sla het niet weg. Autonomie is er niet ‘ineens’, het is iets wat zich moet ontwikkelen. Daar is geen kant-en-klare oplossing voor, maar het moet wel gestimuleerd worden. Het vergt tijd, aandacht en toewijding van alle teamleden. Een team dat autonoom wil handelen zal eerst ervaring op moeten doen, in plaats van direct in oplossingen te schieten.

Support je teams om zelf te evalueren en reflecteren op zaken als:
Hoe bekijken wij naar situatie X?
Wat doen we bij tegenvallers?
Hoe kunnen wij in de toekomst met situatie X omgaan?
Hoe houden we invloed op het resultaat van ons werk?
Krijgen we energie van de wijze waarop we ons werk uitvoeren?

We geloven dat teamleden zelf goed kunnen bedenken wat ze nodig hebben om de ontwikkelcurve van autonomie voort te zetten. Wanneer je ze de ruimte geeft om situaties en gedragingen samen te gaan herkennen zal ook de pijler autonomie jouw teams in haar kracht zetten.

Posted in: Blog

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie