Autonome teams/Agile Scrum

Waarom?
Maximaal inzetten van kwaliteiten van mensen, met als doel meer en betere waarde-toevoeging. Focus op de kleinste eenheid waar het verschil wordt gemaakt en toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Team van 8 tot maximaal 10 mensen is een ideale omvang, om vertrouwen in elkaar te kunnen ontwikkelen en ook effectief in te kunnen zetten. Vanuit dat vertrouwen een optimale teamsamenstelling vinden en dan autonomie (autonomy) ontwikkelen. Volgende stap in autonomie is je eigen purpose, zingeving/identiteit te bepalen. Hiervoor is natuurlijk mastery vereist; kennis en kunde die aanwezig is in het team of die verder ontwikkeld en/of aangetrokken moet worden.

Context
Mensen willen af van een verstikkend controlemechanisme; lijnmanagement “oude stijl” kan op weinig enthousiasme rekenen. Wel is er behoefte aan leiderschap en coaching naar behoefte op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, wat betrekking kan hebben op zowel hard als soft skills. Dit is nog wel een uitdaging. Niet controleren, maar teams creëren die hun eigen doelen stellen. Dit betekent voortdurend balans zoeken; doelen op elkaar afstemmen en het grotere geheel bewaken. Doelen die elkaar versterken, keuzes maken in na te volgen doelstellingen en ook kiezen waar de focus niet op wordt gelegd.

Wat kan Human Connection?
We gaan aan de slag met teams. Daarbij werken we met wat er is. Niet vanuit een vaste aanpak, “one size fits all”, maar situationeel. Elk team is uniek, omdat de mensen die het team vormen hun eigen identiteit en kwaliteiten inbrengen. We hebben in de afgelopen 18 jaar geleerd hoe je je ten dienste stelt aan het teamproces en niet vanuit de pretentie van de expert te werk gaat. De mensen bepalen zelf wat de uitkomst van het proces wordt, waarbij confrontatie en reflectie van buiten hun eigen leef- en denkwereld in onze ogen noodzakelijk is om in een opwaartse leercurve terecht te komen.

Autonome teams kunnen naar mijn overtuiging alleen over tijd daadwerkelijk het verschil maken als ze in een opwaartse leercurve komen. Als je horizontaal presteert kan het vandaag wel goed zijn, maar gaat de uitdaging eruit en is er op termijn minder ruimte om flexibel en creatief om te gaan met tegenslagen en stress situaties. Hoe zorg je dus voor een continu leerproces, wat cyclisch omhoog beweegt? Hoe ziet faciliterend leiderschap eruit in dit model? Het is nadrukkelijk niet financieel gedreven, maar heeft de oorsprong in zingeving.

Wat wil een team weten?
Waartoe zijn we op aarde; wanneer doen we het goed?? Hoe autonomer, des te meer zullen ze zelf antwoord geven op deze vragen. HC leeft zich in in de realiteit van het team en werkt daarmee; dit is de enige basis om oprecht confronterend te kunnen zijn. Niet als doel op zich, maar om daarmee het team in een opwaartse ontwikkeling te katapulteren!!

Het is veel moeilijker om te werken met wat er is, vanuit onvoorwaardelijke acceptatie en niet als expert te vertellen hoe het moet. Dit laatste leidt mijn inziens tot korte termijn succes, waardoor niet een daadwerkelijke transformatie in de organisatie wordt gerealiseerd.

Dit alles is natuurlijk beter realiseerbaar in een nieuwe organisatie, of met teams die bestaan uit nieuwe mensen in de organisatie; “green field” als het ware. Voor mij is het een echte uitdaging om met genoemde principes aan de slag te gaan binnen een bestaande organisatie, met mensen die al langere tijd werkzaam zijn in de organisatie. Bestaande patronen afbreken en weer in contact komen met de kernkwaliteiten en drijfveren van het individu – loskomen van de gebaande paden, uit controle blijven. Transparantie hoort daar dan wel bij, zodat controle oprecht geen toegevoegde waarde meer heeft.

Vanuit vertrouwen verdere autonomie ontwikkelen; de vertrouwensbasis is een vereiste voor verdere ontwikkeling. Niet alleen als alles meezit, maar juist als het lastiger wordt en dingen niet gaan zoals je je had voorgesteld.

Maximaal inzetten van kwaliteiten van mensen, met als doel meer en betere waarde-toevoeging. Focus op de kleinste eenheid waar het verschil wordt gemaakt en toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Team van 8 tot maximaal 10 mensen is een ideale omvang, om vertrouwen in elkaar te kunnen ontwikkelen en ook effectief in te kunnen zetten. Vanuit dat vertrouwen een optimale teamsamenstelling vinden en dan autonomie (autonomy) ontwikkelen. Volgende stap in autonomie is je eigen purpose, zingeving/identiteit te bepalen. Hiervoor is natuurlijk mastery vereist; kennis en kunde die aanwezig is in het team of die verder ontwikkeld en/of aangetrokken moet worden.

Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Alexander, Sjef of Petra.

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie