Annet spreek op het Next Learning Congress 2018

mei/8 By

Collega Annet Weitering spreekt op het jaarlijkse Next Learning congres (24 april 2018) over onderzoek dat zij heeft gedaan naar de stand van zaken van Leren en Ontwikkelen in Nederland.

Deze website is een co-creatie van
Human Connection & Tegengas Communicatie